W sytuacjach wielkiej próby – jak teraz w czasie trwającej pandemii koronawirusa – sprawdzają się trzy rzeczy: współpraca, solidarność i szybkość reakcji. Celem podejmowanych działań powinno być nie tylko zachowanie status quo i zabezpieczenie posiadanych zasobów, ale także szybka transformacja i przystosowanie się do rzeczywistości,…