W sytuacjach wielkiej próby – jak teraz w czasie trwającej pandemii koronawirusa – sprawdzają się trzy rzeczy: współpraca, solidarność i szybkość reakcji. Celem podejmowanych działań powinno być nie tylko zachowanie status quo i zabezpieczenie posiadanych zasobów, ale także szybka transformacja i przystosowanie się do rzeczywistości, którą za chwilę zastaniemy.
Po to, by dalej móc działać i się rozwijać.

Pracodawcy prowadzą nierówną walkę z konsekwencjami globalnej epidemii na wielu polach. Często są zmuszeni nie tylko do wstrzymywania planowanych inwestycji, ale również istotnych cięć w celu zabezpieczenia biznesu. Z kolei dla innowacyjnych startupów, które dopiero budują swoją pozycję rynkową, najmniejsza ekonomiczna turbulencja oznacza realne zagrożenie dla ich istnienia.

Właśnie dlatego powstała inicjatywa “PomagamyHR.pl”. Jej istotą jest kooperacja organizacji, które walcząc z kryzysem wywołanym przez chorobę COVID-19 potrzebują wsparcia w obszarze Human Resources, ze startupami, które dostarczają najnowsze rozwiązania i technologie dla HR, same również borykając się ze skutkami już nadchodzącej recesji.

Zachować potencjał, wykorzystać szanse

Do inicjatywy „PomagamyHR.pl” może dołączyć każda organizacja szukająca technologicznych rozwiązań z zakresu nowoczesnego HR oraz startup gotowy przez okres co najmniej 3 miesięcy po cenie przynajmniej 50% niższej niż regularna zaoferować swoje narzędzia lub usługi. W ramach akcji pracodawcy mogą m.in. skorzystać z preferencyjnej oferty spółek portfelowych Pracuj Ventures oraz zaprzyjaźnionych startupów z ekosystemu HR Tech:

 • Kadromierz – nowoczesny program do zarządzania czasem pracy online. Innowacyjne podejście do planowania, rejestracji i ewidencji godzin pracy w firmie.
  kadromierz.pl
 • Sherlock Waste – rozwiązanie, które angażując pracowników we wspólne rozwiązywanie problemów, pozwala osiągnąć natychmiastowe rezultaty w optymalizacji procesów, jak i długofalowe zmiany w kulturze organizacji.
  www.sherlockwaste.com
 • Fitqbe – wielofunkcyjne rozwiązanie łączące funkcje platformy wellbeingowej budującej zintegrowaną społeczność, narzędzia do doceniania i wynagradzania oraz systemu kafeteryjnego.
  fitqbe.com
 • Wandlee – wielofunkcyjne boty wspierające procesy HR w organizacjach, w tym między innymi komunikację zarówno wewnętrzną, z kandydatami, jak i komunikację związaną z rekrutacją.
  www.wandlee.com
 • inhire – platforma rekrutacyjna dedykowana branży IT, stawiająca kandydata w centrum uwagi i wykorzystująca algorytmy dopasowania ofert do kandydatów, dzięki czemu aż 70% z nich po aplikacji rozpoczyna proces rekrutacyjny.
  www.inhire.io
 • Coders Lab – nowoczesna szkoła IT umożliwiająca szybką zmianę zawodu oraz efektywne poszerzanie kompetencji IT. Specjalizuje się w kursach programowania, testerskich i Digital UX, jednocześnie ofertując kursy dla biznesu, w tym także szkolenia dedykowane specjalistom HR.
  www.coderslab.pl/pl/kursy-specjalistyczne
 • Mapa organizacji – aplikacja, która ilustruje efektywność pracy zdalnej i buduje kulturę zespołów rozproszonych. Łącząc się z pakietem MS Office lub G-Suite automatycznie tworzy profil współpracy dla każdego zespołu, działu i pracownika.
  www.mapaorganizacji.pl/remote/
 • Symmetrical – aplikacja umożliwiająca pracodawcom udostępnienie usługi „wypłata na życzenie” oraz innych usług finansowania pracowniczego, mająca na celu łagodzenie finansowego stresu, co jest szczególnie ważne w obecnych okolicznościach.
  www.symmetrical.ai
 • Gamfi – platforma grywalizacyjna online do wyznaczania celów, budowania zaangażowania, feedbackowania i nagradzania.
  www.gamfi.com
 • Digital University – organizacja edukacyjna, która pozwala organizacjom i liderom rozwijać zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazuje ścieżki rozwoju biznesu oraz wspiera rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie ze światowymi trendami
  www.digitaluniversity.pl

Dzięki akcji „PomagamyHR.pl” pracodawcy mogą wykorzystać technologiczną moc HR-botów, wsparcie nowoczesnych platform, a także innych rozwiązań i aplikacji istotnie odciążających działy HR w ich codziennej pracy. Wszystko po to, by zarządzający i pracownicy mogli w pełni skupić się na zabezpieczaniu strategicznych obszarów w organizacji.

Mimo iż sporo mówi się o transformacji wiele firm nie było gotowych na prace zdalną w takich okolicznościach i te narzucone warunki nie są dla nich optymalnym środowiskiem pracy. Przedłużająca się kwarantanna sprawia, że zaangażowanie w pracę i utrzymanie wysokiej motywacji stają się coraz większym wyzwaniem, a innowacyjne systemy, platformy i rozwiązania oferowane przez HR-owe startupy pomogą pracownikom oraz specjalistom HR sprawnie funkcjonować w obecnych trudnych okolicznościach. Narzędzia te sprawdzą się nie tylko teraz, ale również w rzeczywistości post-Covid, ponieważ przekroczyliśmy już cyfrowy Rubikon i tego procesu nie da się już odwrócić. W konsekwencji wiele z oferowanych w ramach akcji „PomagamyHR.pl” narzędzi nabierze jeszcze większego znaczenia dla organizacji w niedalekiej przyszłości – komentuje Maciej Noga, Partner Zarządzający Pracuj Ventures.

Win-win = odpowiedzialność

Pomysłodawcami inicjatywy „PomagamyHR.pl” są Pracuj Ventures – fundusz zarządzany przez współzałożycieli Grupy Pracuj, którego misją jest wsparcie innowacyjnych projektów działających na rynku cyfrowego HR oraz learning & development, oraz zaprzyjaźnione startupy HR-tech.

Globalny kryzys to bezprecedensowe zagrożenie dla ludzi, gospodarki i poszczególnych biznesów. Pokonać go możemy jedynie razem – współpracując i wspierając się nawzajem.PomagamyHR.pl” to odpowiedź na to wyzwanie, ale też naturalna konsekwencja tego, czym w Pracuj Ventures zajmujemy się na co dzień. Pomagamy młodym, innowacyjnym biznesom zaistnieć na rynku i skutecznie dotrzeć z ofertą do klientów. Paradoksalnie czas kryzysu to dla organizacji szansa na przeskakiwanie pewnych technologicznych etapów, przyspieszona digitalizacja oraz konieczność zmiany sposobu myślenia o własnym biznesie czy branży. Wygrają ci, którzy potrafią się przystosować, ale również dostrzegać nie tylko zagrożenia, ale i szanse – mówi Paweł Leks, Partner Zarządzający Pracuj Ventures.

Optyka przyjęta przez twórców inicjatywy to próba podejścia wykraczającego poza „tu i teraz”. To kreowanie przyszłości mimo trudnej teraźniejszości. Skuteczny networking oparty na synergiach i potrzebach.

„PomagamyHR.pl” to więc nie tylko wsparcie firm w sprawnym zarządzaniu organizacją zmagającą się z wyjątkowymi wyzwaniami, jednocześnie dbając o jej najcenniejszy zasób – ludzi, ale również szansa dla startupów HR tech na dotarcie z wartościową ofertą do klientów, a także rozwój produktów i usług, które dzięki wzmożonemu testowaniu ich z klientami jeszcze skuteczniej odpowiedzą na zmieniające się na naszych oczach realia i potrzeby biznesu.

Do inicjatywy funduszu dołączyły już Pracuj.pl – serwis rekrutacyjny najczęściej rekomendowany przez pracodawców – oraz eRecruiter – łatwa w obsłudze internetowa platforma umożliwiająca sprawne zarządzanie rekrutacjami oraz bazą kandydatów w firmie.


Wypowiedzi Partnerów: 

Szczególna sytuacja wymaga szczególnego podejścia. Stojąc w obliczu poważnych strat organizacje zaciskają pasa i szukają szybkich, sprawdzonych sposobów na optymalizację procesów, by nie dopuścić do głębszych i bardziej bolesnych restrukturyzacji – mówi Iga Pazio z Pracuj.pl. Właśnie dlatego inicjatywa “PomagamyHR.pl” jest tak trafiona i może realnie wesprzeć pracodawców w ochronie tego, co najcenniejsze – talentów, które w post-wirusowej rzeczywistości pomogą odbudować nadszarpniętą pozycję.

Działania i inicjatywy skupiające podmioty solidarnie działające na rzecz wspólnej sprawy realnie wpływają na otoczenie rynkowe. Nasza wieloletnia kampania „Przyjazna rekrutacja” pozwoliła zmienić standardy procesów rekrutacyjnych i promować najlepsze praktyki ponad branżowymi podziałami. Dziś, gdy wszyscy walczymy z pandemią niezwykle potrzebne są działania, które pozwolą zaadresować palące potrzeby pracodawców, a zarazem umożliwią przetrwanie najbardziej innowacyjnej i wrażliwej na recesję tkance czyli HR-owym startupom – podsumowuje Julia Urbańska z eRecruiter.