Akcja pomagamyHR.pl została zakończona.

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.